TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ
İSTANBUL MATEMATİK DOKTORA OKULU
 


Hoşgeldiniz! Doktora öğrencileri tarafından yürütülen bu sitenin amacı İstanbul'da matematik alanında açılan yüksek lisans ve doktora derslerini (bazen son sınıf lisans dersleri de dahil olmak üzere) duyurmaktır. (Neden?) Sunulan liste sadece bilgilendirme amaçlı olup derslere kayıt şartları ve saydırma koşullarını öğrenmek ve ayarlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Okul adlarının üzerine tıkladığınızda ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz. Tüm doktora öğrencilerinin katkılarını bekleriz.
Öneri ve sorularınız için: imdo34@gmail.com
Başarılar...

 

Doktora Öğrencisinin Kitaplığı

 

2012-2013 Güz Dönemi Dersleri:

 
 
 
Bilgi Üniversitesi   (Link2)
 • Analiz I
 • Analiz III
 • Cebir I
 • Cebir III
 • Gruplar Kuramı
 • Sayılar Kuramı
 • Seçme Konular I
 • Sezgisel Kümeler Kuramı
 
 
Boğaziçi Üniversitesi
 • Algebra I   (Olcay Coşkun)
 • Analytic Number Theory   (Cem Yalçın Yıldırım)
 • Complex Analysis I   (Zerrin Göktürk)
 • Functional Analysis   
 • Real Analysis I   
 • Selected Topics in Algebra and Topology   (Ferit Öztürk)
 • Sel. Top.: Group Representations   (Olcay Coşkun)
 • Topology   (Ahmet Feyzioğlu)
 
 
Galatasaray Üniversitesi
 • Fonksiyonel Analiz   (Muhammed Uludağ)
 • Sayılar Kuramına Giriş   (Ayberk Zeytin)
 
 
GYTE
 • Diferansiyel Denklemler Teorisi   (Coşkun Yakar)
 • Graph Theory   (Sibel Özkan)
 • Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi I   (Tahir Azaeroğlu)
 • Module Theory I   (M. Tamer Koşan)
 • Potansiyel Teori   (Tahir Azaeroğlu)
 • Real Analysis   (Mustafa Nadar)
 • Ring Theory I   (M. Tamer Koşan)
 • Sayısal Yaklaşım Teorisi Matematiği   (İrem Yaman)
 • Spectral Theory and Equations of Mathematical Physics   (Mansur İsmailov)
 
 
İstanbul Üniversitesi   (Link2)
 
 
İTÜ   (Link2)
 • Algebra I   (Vahap Erdoğdu)
 • Differential Equations I   (Mevlüt Teymür)
 • Differential Geometry I   (Füsun Zengin)
 • Harmonic Analysis I   (İbrahim Kırat)
 • Integration on Manifolds   (Elif Canfes)
 • Ring Theory I
 • Sayısal Analysis I   (Ahmet Duran)
 • Topoloji   (İbrahim Kırat)
 
 
Koç Üniversitesi   (Link2)
 • Algebra I   (Kazım Büyükboduk)
 • Applied Mathematics I
 • Number Theory
 • Numerical Methods I
 • Real Analysis I
 • Selected Topics in Algebra and Topology
 • Selected Topics in Probability and Statistics
 
 
Marmara Üniversitesi
 
 
MSGSÜ
 • Cebir I   (Emrah Çakçak)
 • Topoloji   (Mustafa Topkara)
 
 
Sabancı Üniversitesi
 • Analiz I   (Aydın Aytuna)
 • Cebir I   (Henning Stichtenoth)
 • Cebirsel Kombinatorik   (Kağan Kurşungöz)
 • Fourier Analizi   (Plamen Borissov Djakov)
 • İleri Doğrusal Cebirde Seçme Konular   (Nihat Gökhan Göğüş)
 • Kodlama Teorisine Giriş   (Wilfried Meidl)
 • Kompleks Kalkülüs   (Nihat Gökhan Göğüş)
 • Matematiksel Analize Giriş   (Plamen Borissov Djakov)
 • Seçilmiş Konular: Analiz/II   (Vyacheslav Zakharyuta)
 • Seçilmiş Konular: Cebir I   (Matteo Paganin)
 • Seçilmiş Konular: Sayılar Teorisi/I   (Alp Bassa)
 • Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I   (Alev Sıdıka Topuzoğlu)
 
 
Yeditepe Üniversitesi
 • Functional Analysis   (Yusuf Ünlü)
 • Geo. of Manifolds of Map.   (Hasan Gümral)
 • Intro. to Symp. Geo.   (Ender Abadoğlu)
 • Langlands Fac. Pri.   (İlhan İkeda)
 • Partial Differential Equations   (Okay Çelebi)
 • Topics in Algebra   (Erol Serbest)
 
 
YTÜ (Matematik)
 • İleri Cebir   (B. Ali Ersoy)
 • İleri Fonksiyonel Analiz I   (Erhan Çalışkan)
 • İleri Lineer Cebir   (İrfan Şiap)
 • İleri Nümerik Analiz   (Irem Genç Demiriz)
 • İleri Topoloji   (Ayşe Kara Hensen)
 
 
YTÜ (Matematik Mühendisliği)
 
 
 

Matematik Köyünde:

 
 
  2012 Kurban Bayramı Lisansüstü Matematik Okulu
 

TMD İstanbul Matematik Gündemi

 
 
   
 
 

Neden bu site?

 
 
 

Lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenciler olarak yeterli çeşitlilikte ve derinlikte ders alabilmenin özellikle akademik kariyer hedefleyenler için ne kadar önemli bir sorun oluşturduğunun farkındayız. Kurumlar arası ortak bir kültürün yaygınlaşması adına umarız bu yaptığımız anlamlı bir adımdır. Uzun vadede kurumsal bir İstanbul Matematik Doktora Okulu'nun kurulmasına yol açmayı hedefliyoruz.